0

Hồ 170L phong cách tự nhiên

bể thủy sinh tự nhiên

Bể thủy sinh 170L phong cách tự nhiên

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ phong cách tự nhiên.
Một hồ “đáng yêu”, hiệu ứng phản chiếu ở hai bên thành hồ được thể hiện rất tốt khiến người xem có cảm giác hồ rộng hơn thực tế. Cây trong hồ căng, khỏe và sắp xếp hợp lý, tuy nhiên những khoảng sáng sau hồ có lẽ hơi thừa, tạo cảm giác rối mắt và phân tán điểm vàng (cụm dương xỉ trên lũa).
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Trích nguồn -bouaqua-

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tags

Bài viết nổi bật

Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ AQUA NICER