0

Hướng dẫn setup bố cục Iwagumi theo phong cách ADA

Ngài Amano setup một hồ 90x45x45 tại NA Gallery của mình với phong cách Iwagumi hiện đại. Cùng xem video để thấy đội ngũ ADA setup hồ thủy sinh dưới sự chỉ đạo của sir Amano thì như thế nào nhé.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Nguyên liệu thực hiện hồ này có đá Sansui bám rêu tự nhiên, rêu java buộc đá, hậu cảnh có lẽ là cỏ giấy, tất nhiên không thể thiếu Aqua Soil Amazonia và một loại cát do ADA sản xuất.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Trích nguồn -bouaqua-

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tags

Bài viết nổi bật

Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ AQUA NICER