0

Một hồ thủy sinh bố cục đá đơn giản

Nếu bạn ưa thích phong cách đơn giản thì một hồ thủy sinh bố cục đá là một ý tưởng đáng lưu tâm. Tác giả đã bỏ qua các quy luật thông thường của một hồ thủy sinh: cây hậu cảnh cao hơn ngọn đá chính; bụi cỏ nhật cao và to ngang ngửa với bộ đá; nền tiền cảnh mấp mô, không được dàn đều.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Những điều đó có lẽ đó không phải là vấn đề lớn đối với tác giả. Cây cối mọc rất tốt, ánh sáng bị tập trung ở giữa hồ nên một số cây sát vách kính hai bên phát triển không được căng. Hậu cảnh bên trái hơi thiếu nên sẽ có cảm giác bố cục bị lệch một chút sang phải.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Dù là vô tình hay cố ý thì đây vẫn là một bố cục không tệ, rất phù hợp với số đông người chơi.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

trường phái iwagumi hiện đại

Một bố cục đá đơn giản, phong cách iwagumi hiện đại?

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Trích nguồn -bouaqua-

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tags

Bài viết nổi bật

Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ AQUA NICER