0

The Claudia´s garden - Bố cục núi và thảo nguyên

Bố cục núi và thảo nguyên tuy không còn xa lạ nhưng độ căng mướt của cây khiến sẽ người xem thích thú. Hồ của thành viên Pereiro đến từ diễn đàn aquascapingworld.com
Kích thước: 100 x 50 x 50
Ánh sáng: 6 x 39 w T5
CO2: Có
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tu
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Trích nguồn -bouaqua-

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Tags

Bài viết nổi bật

Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ AQUA NICER