0

Tôi bỗng nhớ những ban mai thuở trước, tuổi thần tiên vừa học vừa chơi

Buổi sớm nay
Nắng đẹp đến xao lòng
Tôi bỗng nhớ những ban mai thuở trước
Một phần cuộc đời
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Có thể nào quên được?
Lá me bay mát rượi cả sân trường
Lá bàng chao như cánh bướm chập chờn
Con chích chòe trên ngọn đa nghiêng ngó
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Bài cô giảng xôn xao từng trang vở
Hoa bèo bồng nở tím dòng sông
Những ban mai thơm hương lúa đồng
Tiếng kẻng gọi bước chân người ra ruộng
Con đường nhỏ suốt tháng năm bận rộn
Người nối người hối hả đi về
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Ban mai
Cánh cò thấp thoáng
cánh đồng kia
Tuổi thơ, tôi có những buổi mai như thế
Ngọt lành lắm kỷ niệm thời thơ trẻ
Tôi mang theo đi suốt cuộc đời.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Viên phấn trong tay nhìn mắt các em cười
Tôi chợt thấy biết bao điều mới mẻ
Giảng về con sông chảy ra biển cả
Sóng trong bài dìu dặt vỗ lòng tôi
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ nhớ.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Ban mai ơi cùng với bao người
Tôi sung sướng góp một phần sức trẻ
Hạt lúa cọng rau nuôi lớn bao thế hệ
Trí khôn lớn dần từ nét chữ đầu tiên.
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ nhớ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.

Trích nguồn -dkn.tv

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ.


Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ AQUA NICER